Ne ugibajte, kaj si želijo vaše stranke,
vprašajte jih!